Ticho deti pred
násilím neochráni

20. 11. 2023
10:00 – 11:00

V hlasnom rytme bubnov zaznie Slovenskom a Českom myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti.

Ticho deti pred
násilím neochráni

20. 11. 2023
10:00 – 11:00

V hlasnom rytme bubnov zaznie Slovenskom a Českom myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“, ktoré už po desiatykrát upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilím a pripomenie potrebu včasnej prevencie v spoločnosti.

Média

S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“.

Informácie pre média a dokumenty na stiahnutie.

Bubnovačka bez hraníc

Pomoc deťom nepozná hranice.
Pre viac informácií o podujatí v danej krajine, kliknite na vlajku

Slovensko

Česko

Slovensko

Česko

Mapa BUBNOVAČKA 2023

Organizátori